O Firmie

O Firmie

Centrum Języków Obcych „Interverbum” zostało założone w Szczecinie w 1992 roku, a jego działalność obejmowała prowadzenie kursów języków obcych oraz tłumaczenia językowe.

Od 2002 roku, na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w Szczecinie, nasza instytucja uzyskała status Regionalnego Partnera Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Szczecinie.

W marcu 2011 staliśmy się Ośrodkiem Egzaminacyjnym The European Language Certificates – TELC.

W październiku 2017 zostaliśmy Centrum Egzaminacyjnym The European Language Certificates.

Obecnie przedmiotem naszej działalności jest opieka administracyjna i merytoryczna nad funkcjonującymi i nowo tworzonymi profilowanymi klasami językowymi tzw. „Euroklasami”.

Od 2002 tworzymy „Euroklasy” niemieckojęzyczne, a od 2010 roku również „Euroklasy” anglojęzyczne.

Współpracujemy z kilkunastoma szkołami w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Nasza firma zatrudnia 31 lektorów języka angielskiego i niemieckiego.